Chrapanie i obturacyjny bezdech senny - co to takiego?

Chrapanie i obturacyjny bezdech senny to nocne zaburzenia oddychania.

Nocne zaburzenia oddychania to patologie wpływające na jakość naszego snu, a w konsekwencji na samopoczucie w ciągu dnia i zdrowie naszego organizmu. Najpowszechniejszym problemem jest chrapanie, które nie tylko skutkuje groźnymi powikłaniami u samych chrapaczy, ale również zaburza sen i ich rodzin. Najgroźniejszą natomiast formą zaburzeń oddychania podczas snu jest Obturacyjny Bezdech Senny, czyli zespół zaburzeń prowadzący do występowania w czasie snu stanów niedotlenienia oraz licznych, nieuświadomionych wybudzeń, przez co sen nie pozwala na prawidłowy wypoczynek.

Objawy zaburzeń oddychania podczas snu:
- poranne bóle głowy
- zmęczenie w ciągu dnia
- łatwe zasypianie w trakcie wykonywania codziennych czynności (oglądanie telewizji, czytanie książki, jazda samochodem
- spadek koncentracji w ciągu dnia
- zaburzenia układu sercowo-naczyniowego - np. nadciśnienie tętnicze, zawał serca
- spadek libido

Chrapanie jest wynikiem nieprawidłowości w budowie górnych dróg oddechowych. Może być skutkiem występowania patologii w obrębie nosa lub gardła lub w obu tych lokalizacjach.

adobestock_58267072-bezpod

Patologie w obrębie nosa mogące być powodem chrapania:
- przerost małżowin nosowych
- krzywa przegroda nosowa
- polipy nosa

Patologie w obrębie gardła mogące być powodem chrapania:
- przerost języczka
- przerost języka
- zbyt wiotkie, przerośnięte podniebienie miękkie
- przerost migdałków

Obturacyjny bezdech senny jest bardzo groźnym dla zdrowia człowieka zaburzeniem. Objawia się on występowaniem w czasie snu częstych okresów niedotlenienia, trwających nawet kilka minut, będących skutkiem zablokowania górnych dróg oddechowych. Okresem niedotlenienia towarzyszą liczne, nieuświadomione przez człowieka wybudzenia, co ma ogromny wpływ na jakość naszego snu. Obturacyjny bezdech senny pojawia się w momencie, gdy patologie w obrębie nosogardła prowadzą do całkowitego zablokowania przepływu powietrza przez górę drogi oddechowe w pozycji leżącej.

OBTURACYJNY BEZDECH SENNY JEST CHOROBĄ O CHARAKTERZE PRZEWLEKŁYM, NIE ROKUJĄCĄ WYLECZENIA SAMOISTNEGO.

NIELECZONA CHOROBA STANOWI SAMODZIELNY, ZNACZĄCY CZYNNIK RYZYKA ROZWOJU GROŹNYCH POWIKŁAŃ MÓZGOWYCH I NACZYNIOWYCH.

Jak powstają nocne zaburzenia oddychania?

Dlaczego-chrapiemy1

Przy ułożeniu w pozycji na plecach, zwłaszcza w pierwszej fazie snu, występuje zwężenie prawidłowej drogi oddechowej przez nos oraz częściowo przez usta, nasila się chrapanie.

Dlaczego-chrapiemy2

Droga oddychania przez usta przestaje być drożna. Oddychanie ta drogą staje się niemożliwe głownie przez zapadające się wiotkie podniebienie miękkie i nasadę języka. Możliwe jest jedynie oddychanie drogą przez nos, chociaż z coraz większym oporem. Występuje bardzo silne chrapanie oraz pojawiają się coraz częściej przerwy w oddychaniu, inaczej bezdech.

Dlaczego-chrapiemy3

Droga oddychania zarówno przez nos jak i przez usta jest bardzo utrudniona. Oprócz silnego, męczącego chrapania, nasila się stan stałego niedotlenienia organizmu pod postacią bezdechu śródsennego. Sen jest stale przerywany, niespokojny i przestaje pełnić swoją funkcję regeneracyjną.

Czy jestem w grupie ryzyka?

Czynniki ryzyka mają znaczący wpływ na rozwój nocnych zaburzeń oddychania. Wśród nich znajdują się między innymi: płeć męska, wiek powyżej 35 -40 roku życia oraz nieprawidłowości w budowie górnych dróg oddechowych takich jak: przerost małżowin nosowych, krzywa przegroda nosowa, przerost języka, języczka, migdałków podniebiennych czy zbyt wiotkie podniebienie miękkie.
Istnieją również liczne czynniki ryzyka, na które pacjent ma wpływ. Są to: otyłość, palenie tytoniu i nadużywania alkoholu czy środków nasennych. Dlatego tak ważna jest profilaktyka.

Dlaczego leczymy chrapanie?

Leczenie chrapania jest ważne również w przypadku, gdy nie występują bezdechy śródsenne. Chrapanie ma bowiem ogromny wpływ nie tylko na stosunki międzyludzkie, ale również na jakość życia pacjenta. Często skutkuje wzmożoną sennością w ciągu dnia, uczuciem ciągłego zmęczenia czy występowaniem bólów głowy.

Dlaczego musimy leczyć obturacyjny bezdech senny?

Główne powody, dla których musimy leczyć bezdech senny.

* Zwiększone ryzyko chorób

Kiedy w trakcie snu pojawia się bezdech, w organizmie  człowieka znacząco spada poziom tlenu, co skutkuje nieuświadomionymi, licznymi wybudzeniami. Jest to sygnał alarmowy dla naszego organizmu. W sytuacji stresowej znajdują się wtedy wszystkie układy naszego organizmu - sercowo-naczyniowy, oddechowy czy endokrynny. Nie pozostaje to bez znaczenia dla zdrowia naszego organizmu - istnieje wysokie ryzyko groźnych powikłań: nadciśnienia, udaru, zawału serca.

* Zaburzenia snu, uczucie zmęczenia, problemy z pamięcią, obniżenie jakości życia.

Bezdech senny nie pozwala pacjentom na zdrowy sen, ponieważ przerwy w oddychaniu powodują, że tlen nie jest dostarczany do płuc i nie jest możliwa regeneracja organizmu. Dlatego też dla prawidłowego funkcjonowania w czasie dnia konieczne jest leczenie zaburzeń oddychania.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak diagnozować nocne zaburzenia oddychania, odwiedź
http://www.niechrapanie.pl/diagnostyka/diagnostyka

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak leczyć nocne zaburzenia oddychania, odwiedź
http:// niechrapanie.pl/zabiegi/rodzaje-zabiegow/