Chrapanie i obturacyjny bezdech senny - co to takiego?

Chrapanie i obturacyjny bezdech podczas snu to nocne zaburzenia oddychania.

Nocne zaburzenia oddychania to zjawiska patologiczne wpływające na jakość snu, a w konsekwencji na nasze samopoczucie w ciągu dnia i zdrowie całego organizmu. Najpowszechniejszym problemem jest chrapanie, które nie tylko zwiększa ryzyko groźnych chorób u samych chrapiących, ale również zaburza sen ich rodzin. Najgroźniejszą formą zaburzeń oddychania podczas snu jest Obturacyjny Bezdech Śródsenny, czyli zespół zaburzeń prowadzący do występowania w czasie snu okresów istotnego niedotlenienia krwi oraz licznych, nieuświadomionych wybudzeń. Taki sen nie pozwala na prawidłowy wypoczynek i regenerację organizmu, w tym najważniejszych organów: mózgu i serca.

Objawami zaburzeń oddychania podczas snu są:
- poranne bóle głowy
- uczucie niewyspania, zmęczenie w ciągu dnia
- łatwe zasypianie w trakcie wykonywania codziennych czynności (oglądanie telewizji, czytanie książki, jazda samochodem)
- spadek koncentracji w ciągu dnia, zaburzenia pamięci i sprawności intelektualnej
- zwiększone napięcie nerwowe, skłonność do reakcji depresyjnych
- nadmierna potliwość i pobudzenie ruchowe podczas snu
- spadek libido

Chrapanie jest wynikiem nieprawidłowości w budowie górnych dróg oddechowych. Może być skutkiem występowania patologicznych zmian w obrębie nosa lub gardła lub w obu tych miejscach.

adobestock_58267072-bezpod

Przyczyną chrapania mogą być zmiany w budowie anatomicznej nosa. Należą do nich:
- przerost małżowin nosowych
- skrzywiona przegroda nosowa
- polipy nosa

Przyczyną chrapania mogą być także patologiczne zmiany w obrębie gardła. Należą do nich:
- zbyt wiotkie, przerośnięte podniebienie miękkie z wydłużonym języczkiem
- przerost języka
- przerost migdałków podniebiennych

Obturacyjny bezdech śródsenny jest chorobą, która ma bardzo negatywny wpływ na zdrowie człowieka. Objawia się to występowaniem w czasie snu częstych okresów niedotlenienia, trwających nawet kilka minut. Istotą schorzenia jest zablokowanie górnych dróg oddechowych, przez struktury gardła (np. wiotkie podniebienie miękkie, przerośnięta nasada języka), czy nosa (np. skrzywiona przegroda nosa). Blokada przepływu powietrza w tych miejscach skutkuje brakiem dopływu tlenu do płuc. Okresom niedotlenienia towarzyszą liczne, nieuświadamione przez człowieka wybudzenia z przyspieszonym biciem serca. Ma to ogromny wpływ na jakość snu i układ sercowo-naczyniowy.

OBTURACYJNY BEZDECH SENNY JEST CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ, NIE ROKUJĄCĄ SAMOISTNEGO WYLECZENIA.

NIELECZONA CHOROBA STANOWI SAMODZIELNY, ZNACZĄCY CZYNNIK RYZYKA ROZWOJU GROŹNYCH POWIKŁAŃ MÓZGOWYCH I NACZYNIOWYCH.

Jak powstają nocne zaburzenia oddychania?

Etap 1.
Dlaczego-chrapiemy1

Gdy leżymy zwłaszcza na plecach, najczęściej w fazie snu głębokiego, drogi oddechowe przy wdechu, na skutek podciśnienia mogą się zwężać. Przepływ powietrza przez nos oraz częściowo przez usta jest znacznie ograniczony. Chrapanie się nasila.

Etap 2.
Dlaczego-chrapiemy2

Zapadające się wiotkie podniebienie miękkie i nasada języka blokuje swobodny przepływ powietrza. Nie można już oddychać przez nos. Coraz trudniej także oddychać przez usta. Chrapanie jest coraz głośniejsze, powietrze z coraz większym trudem przedostaje się do płuc.

Etap 3.
Dlaczego-chrapiemy3

Stopniowa blokada przepływu powietrza w obrębie nosa i gardła zamyka jego dopływ do dolnych dróg oddechowych. Chrapanie przybiera na sile, po czym następuje bezdech. Pogłębiające się niedotlenienie organizmu, wynikające z bezdechu śródsennego mobilizuje mózg do pobudzenia układu oddechowego. Skutkuje to głębszymi ruchami klatki piersiowej, żeby pokonać opór w zamkniętych drogach oddechowych i przywrócić dopływ powietrza do płuc. Takie, powtarzające się w trakcie snu sytuacje sprawiają, że śpimy bardzo niespokojnie lub wybudzamy się. Sen nie regeneruje organizmu, a nasze ważne dla życia organy jak np. serce, mózg, wątroba, czy nerki nie otrzymują prawidłowej ilości tlenu.

Czy jestem w grupie ryzyka?

Na rozwój nocnych zaburzeń oddychania znaczący wpływ mają czynniki ryzyka. Są to: płeć męska, wiek powyżej 35. - 40. roku życia oraz nieprawidłowości w budowie górnych dróg oddechowych takie jak: przerost małżowin nosowych, skrzywiona przegroda nosa, przerost języka, języczka, migdałków podniebiennych czy zbyt wiotkie podniebienie miękkie.
Zaburzenia oddychania podczas snu, mogą też mieć związek z otyłością, ze stylem życia, w tym z paleniem tytoniu i nadużywaniem alkoholu czy środków nasennych. Dlatego tak ważna jest profilaktyka.

Dlaczego leczymy chrapanie?

Leczenie chrapania jest ważne również wtedy, gdy nie występują bezdechy śródsenne. Chrapanie ma bowiem ogromny wpływ nie tylko na stosunki międzyludzkie, ale również na jakość życia pacjenta. Często skutkuje wzmożoną sennością w ciągu dnia, uczuciem ciągłego rozdrażnienia, zmęczenia czy występowaniem bólów głowy. Oprócz chrapiącego może to dotyczyć osób dzielących z nim sypialnie, które narażone są na wybudzanie z powodu jego głośnego chrapania.

Dlaczego musimy leczyć obturacyjny bezdech senny?

Główne powody, dla których musimy leczyć bezdech senny.

* Zwiększone ryzyko chorób
Kiedy podczas snu pojawia się bezdech, w organizmie człowieka znacząco spada poziom tlenu, co skutkuje nieuświadomionymi, licznymi wybudzeniami. Niedobór tlenu to sygnał alarmowy dla naszego organizmu. Do walki o przetrwanie mobilizowane są wszystkie układy naszego organizmu - sercowo-naczyniowy, oddechowy i endokrynny. Do niektórych narządów dociera mniej krwi niosącej tlen, aby ochronić mózg przed niebezpiecznym niedotlenieniem. Nie pozostaje to bez wpływu na zdrowie całego organizmu. Takie sytuacje sprzyjają rozwojom nadciśnienia tętniczego, a także zawałom serca i udarom mózgu.

* Zaburzenia snu powodują uczucie zmęczenia, problemy z pamięcią, obniżenie jakości życia.
Bezdech śródsenny nie pozwala pacjentom na zdrowy sen. Powtarzające się przerwy w oddychaniu powodują, że tlen w wystarczającej ilości nie jest dostarczany do płuc i wielu innych narządów.
Dlatego nie jest możliwa nocna regeneracja organizmu, od której zależy prawidłowe funkcjonowanie w ciągu dnia. W tej sytuacji konieczne jest leczenie zaburzeń oddychania w czasie snu.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak diagnozować nocne zaburzenia oddychania, odwiedź
https://www.niechrapanie.pl/diagnostyka/diagnostyka

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak leczyć nocne zaburzenia oddychania, odwiedź
https://niechrapanie.pl/zabiegi/rodzaje-zabiegow